Author Archives: hapro

Mở Đầu Cho Cuốn Sách : My Legend – Hãy Đọc Trước Khi Bạn Từ Bỏ…

Hãy cho đi những điều giá trị, để nhận về sự an nhiên , độ lượng. Khi còn nhỏ, tôi rất thích những cánh diều bay mãi trên khung trời xanh thẳm. Như những ước mơ lớn lao cháy bỏng của tôi khi đó. Sống hơn nửa kiếp người tôi mới hiểu :  đam mê, […]